Odstartovala příprava nového OPZ+ na období 2021 - 2027

HARMONOGRAM VÝZEV OPZ+ NALEZNETE na  

 
 

PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO RÁMCE OPZ+ - MAS KRUŠNÉ HORY, o. p. s.

Setkání starostů měst a obcí 12. 10. 2021

Dne 12. 10. 2021 proběhlo setkání starostů měst a obcí v Kulturním městském centru v Hroznětíně. Účastníkům byl představen připravovaný nový program, zásadní změny v přípravě žádostí a jejich administraci, byly představeny podporované aktivity a příklady možných témat projektů.
V rámci diskuze byly zaznamenány potřeby v území, které budou dále zpracovávány.
 
 
8/2022
Od prvního impulsu směrem k partnerům v území MAS uběhl nějaký čas, během kterého vyvstalo mnoho otázek, námětů, témat, která by měla být řešena v novém Akčním plánu OPZ+ a následně realizována v projektu ppro období 2023 - 2025.
Nakonec ze všech nápadů a potřeb byly vybrány ty, které se nejvíce opakovaly. 
Především se jedná o CS senioři, kteří se ve svých životech stáhli do ústraní a naší snahou bude ukázat jim, že je společnost a jejich okolí potřebuje, že nám mají so předat a že s nimi počítáme. 
Další CS jsou děti, mládež, komunita - aktivity budou směřovány na propojení generací, vzájemné pochopení rozdílných světů, společný život, vnímání potřeb jiných, vzájemné plánování, realizace aktivit. Zkrátka podpora společného života v komunitě.
A v neposlední řadě chceme v novém projektu pomoci rodičům dětí v době školních prázdnin formou komunitních táborů a připravit několika osobám práci na zkoušku.
 
Na přípravě jsme si dali záležet, po celou dobu příprav probíhala elektronická komunikace, osobní schůzky, diskuze... děkuji všem, kteří se na přípravě Akčního plánu a následného projektu podíleli - nápadem, impulsem, zájmem. Věříme, že v případě schválení projektu, budou připravené aktivity úspěšné a hlavně přínosné.
 
PŘEHLED PŘÍPRAVY AKČNÍHO PLÁNU A NÁSLEDNÉHO PROJEKTU
Přehled základních jednání. Kromě níže uvedeného probíhaly jednotlivé konzultace, upřesňování, opravy, úpravy....Zápisy z osobních schůzek k nahlédnutí na vyžádání. Jsou součástí elektronické dokumentace přípravy Akčního plánu a projektové žádosti.
 

Akční plán MAS Krušné hory zde

 

14. 9. 2022 Jednání RO MAS Krušné hory

 - schválení programového rámce žádosti o podporu integrované strategie a Ačního plánu MAS Krušné hory. Pozvánka zde
Zápis z jednání RO MAS Krušné hory zde