Na této stránce budeme zveřejňovat pracovní verzi SCLLD21+ a po schválení finální verzi SCLLD21+ na území MAS Krušné hory

Pracovní verze Koncepční části SCLLD 2021 – 2027 území MAS Krušné hory

  • -

Pracovní verze nepovinných kapitol SCLLD 2021 – 2027 území MAS Krušné hory

  • Dokument: Rozsah sociálního vyloučení v území MAS Krušné hory si přečtěte zde
  • SWOT analýza
  • Analýza potřeb a rozvojového potenciálu
  • Analýza rizik