Schválená verze Koncepční části SCLLD 2021 - 2027 území MAS Krušné hory, verze 1.0 ke stažení zde (schváleno Plénem MAS 3.6.2021 usnes.12/06/21).

 

Pracovní verze Koncepční části SCLLD 2021 – 2027 území MAS Krušné hory, verze 1.0 ke stažení zde

Dokument: Rozsah sociálního vyloučení v území MAS Krušné hory si přečtěte zde

Analýza potřeb a rozvojového potenciálu ke stažení zde

 
Výše uvedené návrhy dokumentů můžete připomínkovat. Připomínky prosím zasílejte e-mailem nebo předávejte v kanceláři MAS. Připomínky můžete vepsat do Připomínkového listu. 
Připomínkový list je ke stažení zde