České Budějovice

 

Výstava Země živitelka 2012, České Budějovice

Ve dnech od 30.8 do 4.9.2012 se MAS Krušné hory západ spolu s partnerskými MAS (MAS Náš region, o.s. a MAS 21, o.p.s) zúčastnili 39. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. 

Na výstavě jsme prezentovali nejen naše členy propagačními materiály, ale propagovali jsme zde i spolupráci místních akčních skupin od roku 2009, společně zrealizované projekty jako např. Obnova obcí v pohraničí, Oživení obcí v pohraničí a nově schválený projekt Kraj živých vod II., který se bude realizovat od září letošního roku.

Účast MAS na těchto setkání je velmi důležitá, neboť můžeme zde svojí prezentací navázat nové partnerské vztahy, získat nové zkušenosti a postupně poznávat nové regiony.

Velké poděkování patří firmě Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s a Karlovarskému kraji za finanční podporu a firmě LuckyArt, s.r.o., která nám pomohla s realizací celé výstavy a prezentací na výstavě v Českých Budějovicích.

Více fotografií z výstavy naleznete zde