Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí finanční podpory pro rok 2023

z Programu na podporu ŽIVOTA V OBCÍCH v území MAS Krušné hory

Program byl schválen RO MAS dne 5. 1. 2023 usn. č. 3/01/2023
 
UPOZORNĚNÍ: Proces hodnocení a schválení žádosti o poskytnutí podpory na MAS, včetně výzvy k podpisu smlouvy ze strany MAS, může trvat cca 2 měsíce. Důrazně doporučujeme dbát na povinosti vyplývající z pravidel programu a jejích příloh hlavně u akcí konajících se před podpisem smlouvy.
 
Žádosti emailem přijímáme pouze v termínu od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023. Email: pro podání žádosti o dotaci info@mas-krusnehory.cz
 
Proram podpory pro rok 2023 - výzva k předkládání žádosti od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023.