Zpravodaj MAS KH 1/2017

Milí čtenáři a partneři MAS,
toto je první číslo Zpravodaje Místní akční skupiny Krušné hory (MAS), který si klade za cíl informovat občany, podnikatele, neziskové organizace a všechny subjekty působící v území MAS o hlavních činnostech společnosti a také o možnostech čerpání dotací prostřednictvím MAS. 
Uběhla velmi dlouhá cesta od založení MAS, bylo učiněno mnoho kroků vedoucích ke splnění pravidel tzv. Standardizace MAS, proběhla celá řada aktivit vedoucí ke zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Krušné hory (dále jen Strategie), ale nyní konečně došlo k zásadnímu mezníku a to ke SCHVÁLENÍ STRATEGIE. Koncem ledna 2017 schválilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR naší Strategii. S potěšením tedy velmi ráda tuto novinku oznamuji. Můžeme se radovat, ale jen pro začátek. Ta nejtěžší práce nás teprve čeká. Máme zelenou pro přerozdělení více než 107 mil Kč na aktivity a projekty vedoucí k rozvoji venkova v současném plánovacím období EU 2014-2020. 
Ve zpravodaji se dále dozvíte, v jakých oblastech bude možné dotace čerpat, jaká je na tyto oblasti finanční alokace dotací a jaké postupné kroky je třeba učinit, aby se dotační prostředky v našem území vyčerpaly. Věřím, že společně realizací Strategie dosáhneme naplnění stanovených cílů a výsledné hodnocení bude s konstatováním „SPLNĚNO!!!“. I přes mnohé strasti, které jsme do současnosti museli překonat, světlo na konci tunelu svítí a máme z toho velkou radost. Jsme v ČR 46. MASkou ze 170, které se podařilo Strategii doslova „dotlačit“ do zdárného konce a můžeme se s hrdostí pustit do aktivit, pro které byla MAS primárně obcemi založena.
 

Galerie: Zpravodaj MAS KH 1/2017

1 | 2 | 3 >>