Vítejte na stránkách MAS Krušné hory, o.p.s.

      

www.kr-karlovarsky.cz            www.zivykraj.cz

Jsme neziskovou organizací založenou obcemi pro pomoc s rozvojem venkova v území mikroregionu Krušné hory – západ. Hlavní směry činnosti jsou:

  • Podpora trvale udržitelného rozvoje regionu
  • Rozvoj venkova v oblastech cestovního ruchu
  • Péče a ochrana krajiny a životního prostředí
  • Zachování a obnova kulturního dědictví
  • Modernizace veřejných služeb
  • Podpora a rozvoj multifunkčního zemědělství a podnikání na venkově
  • Realizace přeshraniční spolupráce pro rozvoj regionu
  • Aktivní podpora spolupráce mezi Partnery MAS Krušné hory
  • Poradenská činnost v oblasti dotací 

 

Tyto stránky byly vytvořeny z Programu rozvoje venkova, z projektu - Rozvoj venkova u regionu Krušné hory západ - osvojování schopností. Reg. číslo 13/018/34100/341/000006.

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na jednání I. kulatého stolu k projektu „MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“

 

Datum:                       23. 8. 2016

Čas:                            14,00 hod.

Místo setkání:             Velký sál na „Vejškovce“, Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov

Předpokládaný program:

1.      Přivítání účastníků setkání

2.      Seznámení účastníků s projektem MAP

3.      Seznámení účastníků s analytickou částí projektu MAP

4.      Nalezení problémových oblastí ve vzdělávání

5.      Návrh priorit a opatření, jejich sestavení, připomínkování

6.      Návrh dalšího průběhu zpracování MAP (SWOT-3 analýza, setkání, pracovní skupiny atd.)

7.      Diskuze

 

Jsme realizátorem projektu:

Místní akční plán vzdělávání v území ORP Ostrov

reg. číslo projektu:

Projekt spolufinancován Evropskou unií

veškeré informace naleznete ZDE

Partner projektu s finanční spoluúčastí

Město Ostrov

více informací ZDE