Vítejte na stránkách MAS Krušné hory, o.p.s.

      

www.kr-karlovarsky.cz            www.zivykraj.cz

Jsme neziskovou organizací založenou obcemi pro pomoc s rozvojem venkova v území mikroregionu Krušné hory – západ. Hlavní směry činnosti jsou:

  • Podpora trvale udržitelného rozvoje regionu
  • Rozvoj venkova v oblastech cestovního ruchu
  • Péče a ochrana krajiny a životního prostředí
  • Zachování a obnova kulturního dědictví
  • Modernizace veřejných služeb
  • Podpora a rozvoj multifunkčního zemědělství a podnikání na venkově
  • Realizace přeshraniční spolupráce pro rozvoj regionu
  • Aktivní podpora spolupráce mezi Partnery MAS Krušné hory
  • Poradenská činnost v oblasti dotací 

 

Tyto stránky byly vytvořeny z Programu rozvoje venkova, z projektu - Rozvoj venkova u regionu Krušné hory západ - osvojování schopností. Reg. číslo 13/018/34100/341/000006.

 

 

 

Aktualita k projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrov"

V současné době hledáme zájemce do pracovních skupin pro projekt MAP. Zde je přehled témat, ke kterým se budou vytvářet pracovní skupiny:

Povinná témata:

1.Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

2.Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

3.Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Doporučená témata:

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

6. Kariérové poradenství v základních školách

Průřezová a volitelná témata:

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

8. Rozvoj kompetencí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

11. Investice do rozvoje kapacit základních škol

12. Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Kdybyste měli zájem aktivně se zapojit do projektu, neváhejte kontaktovat projektovou manažerku Ing. Zuzanu Žitnou (774 724 456, zitna-mas-krusnehory.cz). Přihlášku k vyplnění najdete zde. Stačí v PC vyplnit a poslat projektové manažerce mailem, nebo ji vytištěnou donést do sídla společnosti.

Více zde: http://www.mas-krusnehory.cz/map/

Anketa

Našli jste na stránkách informace, které jste hledali?

Ano (51)
96%

Ne (2)
4%

Celkový počet hlasů: 53

Anketa

Za jakým účelem jste navštívili naše stránky?

Místní akční plán (41)
76%

Strategie CLLD (2)
4%

Dotační programy (10)
19%

Možnost spolupráce (1)
2%

Jiné (0)
0%

Celkový počet hlasů: 54

Jsme realizátorem projektu:

Místní akční plán vzdělávání v území ORP Ostrov

reg. číslo projektu:

Projekt spolufinancován Evropskou unií

veškeré informace naleznete ZDE

Partner projektu s finanční spoluúčastí

Město Ostrov

více informací ZDE