Vítejte na stránkách MAS Krušné hory, o.p.s.

      

www.kr-karlovarsky.cz            www.zivykraj.cz

Jsme neziskovou organizací založenou obcemi pro pomoc s rozvojem venkova v území mikroregionu Krušné hory – západ. Hlavní směry činnosti jsou:

  • Podpora trvale udržitelného rozvoje regionu
  • Rozvoj venkova v oblastech cestovního ruchu
  • Péče a ochrana krajiny a životního prostředí
  • Zachování a obnova kulturního dědictví
  • Modernizace veřejných služeb
  • Podpora a rozvoj multifunkčního zemědělství a podnikání na venkově
  • Realizace přeshraniční spolupráce pro rozvoj regionu
  • Aktivní podpora spolupráce mezi Partnery MAS Krušné hory
  • Poradenská činnost v oblasti dotací 

 

Tyto stránky byly vytvořeny z Programu rozvoje venkova, z projektu - Rozvoj venkova u regionu Krušné hory západ - osvojování schopností. Reg. číslo 13/018/34100/341/000006.

 

 

 

Pozvánka na jednání IV. kulatého stolu k projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území obce s rozšířenou působností Ostrov“
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000018
Setkání všech aktérů vzdělávání

 

Datum: 16. 3. 2017
Čas: 14 - 16 hodin
Místo konání: Velký sál na „Vejškovce“, Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov
Hlavní cílem je představení aktivit spolupráce, aktivit škol a infrastrukturních aktivit jednotlivých pracovních skupin a zapojení aktérů do jejich úprav a aktualizace.


Program:
1. Přivítání účastníků
2. Shrnutí stavu realizace projektu MAP
3. Průběh realizace budování znalostních kapacit + školský portál www.huradolavic.cz
4. Shrnutí informace z PS Prevence školního neúspěchu
5. Představení výstupů všech pracovních skupin: aktivity škol, aktivity spolupráce a ostatní aktivity
6. Zapojení partnerů do úpravy, aktualizace a plánování aktivit škol, aktivit spolupráce, projektů infrastruktury
7. Informace o aktualizaci SR
8. Plán výzev IROP a OPVVV
9. Představení termínů PS
10. Závěr

 

V případě jakýkoliv dotazů můžete kontaktovat projektovou manažerku Ing. Zuzanu Žitnou na telefonním čísle 774 724 456 nebo emailem zitna@mas-krusnehory.cz.

 

Anketa

Našli jste na stránkách informace, které jste hledali?

Ano (54)
95%

Ne (3)
5%

Celkový počet hlasů: 57

Anketa

Za jakým účelem jste navštívili naše stránky?

Místní akční plán (44)
67%

Strategie CLLD (9)
14%

Dotační programy (11)
17%

Možnost spolupráce (2)
3%

Jiné (0)
0%

Celkový počet hlasů: 66

Jsme realizátorem projektu:

Místní akční plán vzdělávání v území ORP Ostrov

reg. číslo projektu:

Projekt spolufinancován Evropskou unií

veškeré informace naleznete ZDE

Partner projektu s finanční spoluúčastí

Město Ostrov

více informací ZDE