MAS Krušné hory, o.p.s.
Menu
MAS Krušné hory, o.p.s.

AKČNÍ PLÁN 2021-2027

 

PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO RÁMCE OPZ+ MAS KRUŠNÉ HORY probíhala napříč územím a se subjekty, který se podílely na definování problémů a potřeb.

Setkání starostů měst a obcí 12. 10. 2021  POZVÁNKA (46.46 kB)

Dne 12. 10. 2021 proběhlo setkání starostů měst a obcí v Kulturním městském centru v Hroznětíně. Účastníkům byl představen připravovaný nový program, zásadní změny v přípravě žádostí a jejich administraci, byly představeny podporované aktivity a příklady možných témat projektů.

V rámci diskuze byly zaznamenány potřeby v území, které budou dále zpracovávány.

Setkání s partnery 8/2022

Od prvního impulsu směrem k partnerům v území MAS uběhl nějaký čas, během kterého vyvstalo mnoho otázek, námětů, témat, která by měla být řešena v novém Akčním plánu OPZ+ a následně realizována v projektu ppro období 2023 - 2025.

Nakonec ze všech nápadů a potřeb byly vybrány ty, které se nejvíce opakovaly. 

Především se jedná o CS senioři, kteří se ve svých životech stáhli do ústraní a naší snahou bude ukázat jim, že je společnost a jejich okolí potřebuje, že nám mají so předat a že s nimi počítáme. 

Další CS jsou děti, mládež, komunita - aktivity budou směřovány na propojení generací, vzájemné pochopení rozdílných světů, společný život, vnímání potřeb jiných, vzájemné plánování, realizace aktivit. Zkrátka podpora společného života v komunitě.

A v neposlední řadě chceme v novém projektu pomoci rodičům dětí v době školních prázdnin formou komunitních táborů a připravit několika osobám práci na zkoušku.

Na přípravě jsme si dali záležet, po celou dobu příprav probíhala elektronická komunikace, osobní schůzky, diskuze... děkuji všem, kteří se na přípravě Akčního plánu a následného projektu podíleli - nápadem, impulsem, zájmem. Věříme, že v případě schválení projektu, budou připravené aktivity úspěšné a hlavně přínosné.

PŘEHLED PŘÍPRAVY AKČNÍHO PLÁNU A NÁSLEDNÉHO PROJEKTU

Přehled základních jednání. Kromě níže uvedeného probíhaly jednotlivé konzultace, upřesňování, opravy, úpravy....Zápisy z osobních schůzek k nahlédnutí na vyžádání. Jsou součástí elektronické dokumentace přípravy Akčního plánu a projektové žádosti.

14. 9. 2022 Jednání RO MAS Krušné hory

 - schválení programového rámce žádosti o podporu integrované strategie a Ačního plánu MAS Krušné hory.

Pozvánka

Zápis z jednání RO MAS Krušné hory

Dotační programy

Kalendář

Krušnohorské výletní noviny

Naše noviny obdržely za rok 2023 opět 1. místo na 23. společném veletrhu měst, obcí, mikroregionů a informačních center ČR, jehož součástí je soutěžní přehlídka turisticko propagačních materiálů Turistpropag v Lysé nad Labem.

Děkujeme našim čtenářům a odborné porotě za přízeň.noviny

 

Letní vydání Výletních novin 2024 

noviny

 

 

 

 

 

S naším partnerem - DA Krušnohoří vám přinášíme pozvánku do Krušných hor

 

 

 

Partneři
Publicita