Na projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 2014-2018 r.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002534 je poskytována finanční podpora EU.

Na projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 2019-2023 r.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009322 je poskytována finanční podpora EU.

Na projekt s názvem "Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS Krušné hory" reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009322 je poskytována finanční podpora z EU.

Cílem projektu je zabezpečení co nejvyšší možné kvality řídících a administrativních kapacit MAS Krušné hory pro zajištění realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a tím i bezproblémové čerpání alokace v rámci integrovaného nástroje CLLD.

Je to navazující projekt k projektu  "Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS Krušné hory" reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002534, který byl podpořen z EU a je v nyní v období udržitelnosti.

 

Vítejte na webu MAS Krušné hory, o. p. s.

neziskové organizace podporující rozvoj venkova

Místní akční skupina Krušné hory je obecně prospěšnou společností, jež je místním partnerstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy a jejímž cílem je rozvoj regionu Krušné hory - západ, především pak jeho venkovských oblastí. Prostřednictvím metody Leader, tedy zdola nahoru, získává a směruje prostředky z Evropské unie a národních zdrojů právě především do venkova. Tento přístup na místní úrovni je nedílnou součástí politiky rozvoje venkova v rámci celé Evropské unie, kde místní akční skupiny úspěšně fungují. 

Aktuality

Příměstské tábory MAS Krušné hory

Poprvé v letošním roce MAS Krušné hory, o.p.s. připravuje příměstské tábory v době jarních a letních prázdnin, které se uskuteční v Ostrově a v jeho...

Komunitní plánování v obci Doupovské Hradiště

Zveme občany obce Doupovské Hradiště a všech přilehlých obcí na setkání k tématu podpory rozvoje obce. Setkání se uskuteční 16.4.2019 od 13:00 v...

Čištění řeky Ohře 2019

Každoroční čistění řeky Ohře už se stává tradicí a proto neváhejte a přidejte se k nám. Akce se koná 6. 4. 2019.  

Nové číslo zpravodaje MAS KH

Milí čtenáři a partneři MAS, připravili jsme pro Vás další číslo zpravodaje Místní akční skupiny Krušné hory. Aktuální číslo zpravodaje si můžete...

Národní síť spouští nový web www.mistniakcniskupiny.cz

Venkov je náš domov - to je mottem nové webové stránky www.mistniakcniskupiny.cz. Najdete na ní výběr těch nejlepších projektů z českého venkova,...

Aktuality v přípravě dotačních výzev

Aktuality v přípravě nových výzev k předkládání žádostí o podporu sledujte také zde

Čištění řeky Ohře 2018

Přijďte pomoci vyčistit řeku Ohři Informace o chystané akci naleznete ZDE

Dotazník pro potřeby MAS

Všechny potencionální žadatele velmi prosíme o vyplnění dotazníku, abychom znali váš aktuální zájem o jednotlivé dotační výzvy a mohli je do budoucna...

Partnerský web NS MAS

Anketa

Za jakým účelem jste navštívili naše stránky?

Místní akční plán (119)
37%

Strategie CLLD (43)
13%

Dotační programy (67)
21%

Možnost spolupráce (51)
16%

Jiné (39)
12%

Celkový počet hlasů: 319

Realizujeme projekt

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov
                                                            

                                                                                        Projekt je spolufinancován Evropskou unií