Vítejte na webu MAS Krušné hory, o. p. s.

neziskové organizaci podporující rozvoj venkova

Místní akční skupina Krušné hory je obecně prospěšnou společností, jež je místním partnerstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy a jejímž cílem je rozvoj regionu Krušné hory - západ, především pak jeho venkovských oblastí. Prostřednictvím metody Leadertedy zdola nahoru, získává a směruje prostředky z Evropské unie a národních zdrojů právě především do venkova. Tento přístup na místní úrovni je nedílnou součástí politiky rozvoje venkova v rámci celé Evropské unie, kde místní akční skupiny úspěšně fungují.


Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS Krušné hory

Cílem projektu č. CZ 06.4.52/0.0/0.0/15_003/0009322 je zabezpečení co nejvyšší možné kvality řídících a administrativních kapacit MAS Krušné hory pro zajištění realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a tím i bezproblémové čerpání alokace v rámci integrovaného nástroje CLLD. 

Projekt je financován z prostředků EU.

Jedná se o navazující projekt k projektu  "Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS Krušné hory" reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002534, který byl podpořen z EU a je v nyní v období udržitelnosti.

Aktuality

ČESKO - UKRAJINSKÉ SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ, 28.4.2022, DK Ostrov, od 16:00

Žijí kolem Vás váleční uprchlíci z Ukrajny? Nabídněte jim možnost přijít na připravovanou akci ČESKO - UKRAJINSKÉHO SOUSEDSKÉHO SETKÁNÍ, konaného dne...

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2022

Již třetím rokem pořádá MAS Krušné hory ve spolupráci s Nemocnicí Ostrov v období letních prázdnin Příměstské tábory. Ty proběhnou...

ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE - závěrečná zpráva

MAS Krušné hory, o. p. s. společně s krajskou sítí místních akčních skupin se opět souběžně s celorepublikovou událostí Ukliďme svět,...

Jarní příměstský tábor v Perninku

  Během jarních prázdnin se v Perninku uskutečnil příměstský tábor pořádaný za přispění finančních prostředků z evropského sociálního fondu,...

ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE

I v letošním roce se naše MAS zapojila a připravila na svém území již zaběhlou akci Čištění řeky Ohře.  Co vy na to? Přijdete? Více informací na...

ÚSPĚŠNÉ VÝLETNÍ NOVINY

Naše Výletní noviny se umístily na krásném 3. místě v kategorii Nejzajímavější propagační materiál na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu a...

Vesnice roku

Po dvouleté přestávce, zaviněné pandemií koronaviru, byl dne 24. února 2022 vyhlášen nový, již 26. ročník soutěže Vesnice roku. Přihlášky do soutěže...

SETKÁNÍ PARTNERŮ MAS KRUŠNÉ HORY

Setkání partnerů MAS Krušné hory se uskutečnilo 11. 11. 2021 v Hospodě Dubina a neslo se v příjemném duchu. Po prezentacích, které nám přiblížily...

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2021

Znění zprávy a dokumentující fotografie naleznetze zde 
1 | 2 >>

 

REGIONY SOBĚ

Chcete být součástí této mapy? Kontaktujte nás. 774 724 456. Více v sekci Aktuality

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

MAS KRUŠNÉ HORY

 

reg. č. projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015750

Partnerský web NS MAS

Zpravodaj

Jaro 2022

Zpravodaj jaro 2022    

Anketa

Za jakým účelem jste navštívili naše stránky?

Místní akční plán (425)
24%

Strategie CLLD (326)
19%

Dotační programy (347)
20%

Možnost spolupráce (324)
19%

Jiné (318)
18%

Celkový počet hlasů: 1740