MAS Krušné hory, o.p.s.
Menu
MAS Krušné hory, o.p.s.

Vítejte na našich nových webových stránkách!

MAP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov

-

Projekt MAP III rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov
(reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023102) je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Doba realizace projektu je od 1. 10. 2022 do 30. 11. 2023.

Projekt je cílen na podporu společného plánování a sdílení aktivit v území, podporu spolupráce zřizovatelů, škol, rodičů a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Naše vize:
"Zrod úspěšného a v životě uplatnitelného žáka je podmíněn kvalitním, moderním a bezpečným prostředím, ve kterém mu profesionální a spokojený tým předává své znalosti, zkušenosti a dovednosti. A v takovém prostředí je vzdělávání v ORP Ostrov realizováno."

Partneři
Publicita