MAS Krušné hory, o.p.s.
Menu
MAS Krušné hory, o.p.s.

Vítejte na našich nových webových stránkách!

MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114

Projekt MAP II je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách na území ORP Ostrov. Projekt MAP II navazuje na předchozí projekt MAP a bude pokračovat v podpoře vytvořených partnerství, dalším rozvojem spolupráce a společného strategického plánování. V rámci projektu MAP II budou realizovány aktivity, které naplňují priority a cíle nastavené v MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Otrov 2017 - 2023. 

Partneři
Publicita