MAS Krušné hory, o.p.s.
Menu
MAS Krušné hory, o.p.s.

Implementace MAP

Ve školním roce 2021/2022 proběhnou následující aktivity implementace MAP, jedná se v podstatě o dokončení aktivit, které nemohly být realizovány z důvodu opatření proti covid ve školením roce 2020/2021. Aktivity implementace školního roku 2021/2022 v rámci projektu MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov budou ukončeny k 31. 12. 2021, kdy končí také projekt MAP II. V návazném projektu MAP III není zahrnuta implementace vzhledem k pravidlům poskytovatele dotace. Školy mohou v aktivitách, které si v MAP vyzkoušely, pokračovat z vlastních prostředků nebo jiných zdrojů financování. 

Závěrečná zpráva Implemenačních aktivit:

Závěrečná zpráva 

Zhodnocení průběhu aktivit implementace KA1 - KA8:

Angličtina do škol

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114

EDUBUS - polytechnická laboratoř

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114  Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114  

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114  Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114  

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114   Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114   

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114  Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114   Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114

 

 

 

Naše projekty

Kalendář

Krušnohorské výletní noviny

Naše noviny obdržely za rok 2023 opět 1. místo na 23. společném veletrhu měst, obcí, mikroregionů a informačních center ČR, jehož součástí je soutěžní přehlídka turisticko propagačních materiálů Turistpropag v Lysé nad Labem.

Děkujeme našim čtenářům a odborné porotě za přízeň.noviny

 

Letní vydání Výletních novin 2024 

noviny

 

 

 

 

 

S naším partnerem - DA Krušnohoří vám přinášíme pozvánku do Krušných hor

 

 

 

Partneři
Publicita