MAS Krušné hory, o.p.s.
Menu
MAS Krušné hory, o.p.s.

Vítejte na našich nových webových stránkách!

Pracovní skupiny

V projektu MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov je 5 pracovních skupin.
Obsahem práce pracovních skupin je výměna zkušeností a odborných znalostí v tématech dle svého zaměření, plánování aktivit spolupráce a aktivit škol v daných oblastech zaměření. Dále pracovní skupiny projednávají podklady a dokumenty v rámci realizace podaktivity A 1.8 Místní akční plánování (MAP) a podílejí se na evaluaci procesu MAP.
Pracovní skupiny se scházejí minimálně 4x ročně, ať již samostatně nebo společně (setkání všech skupin najednou).

1. Pracovní skupina finacování

2. Pracovní skupina čtenářská gramotnost

3. Pracovní skupina matematická gramotnost

4. Pracovní skupina pro rovné příležitosti

5. Pracovní skupina prevence školního neúspěchu

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023102

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023102

Partneři
Publicita