MAS Krušné hory, o.p.s.
Menu
MAS Krušné hory, o.p.s.

Vítejte na našich nových webových stránkách!

Realizační tým

Realizační tým (RT) má odpovědnost za realizaci projektu. Je rozdělen na 2 hlavní skupiny (administrativní tým a odborný tým), jejichž fungování řídí hlavní manažer projektu. Administrativní tým zodpovídá za dodržování podmínek daných výzvou, žádostí a Právním aktem, koordinaci a provozní část projektu, plánování aktivit, povinnou publicitu apod. Dále zabezpečuje činnost Řídícího výboru a Pracovních skupin. Odborný tým má na starost plánování a plnění stanovených aktivit projektu a práci s cílovými skupinami.

Složení užšího realizačního týmu:

Hlavní manažer projektu
pí. Simona Aiznerová | mobil: +420 730 145 684
Bc. Monika Vrchotická | mobil: +420 730 145 684 (od 1.1. 2021)

Věcný manažer a odborný řešitel 
pí. Simona Aiznerová | mobil: +420 730 145 684
Bc. Monika Vrchotická | mobil: +420 730 145 684 (od 1.1. 2021)

Manažer pro implementaci
Bc. Lenka Vaňková | mobil: +420 774 724 456

Asistent týmu
pan Daniel Benda | mobil: +420 608 734 854

Finanční manažer
Bc. Monika Vrchotická | mobil: +420 730 145 684 (od 1.1. 2021)

 

Partneři
Publicita