MAS Krušné hory, o.p.s.
Menu
MAS Krušné hory, o.p.s.

Vítejte na našich nových webových stránkách!

Řídící výbor

Místního akčního plánu II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména analytickou část, Strategický rámec MAP, Akční plány vzdělávání, průběžnou a závěrečnou zprávou.

Na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut ŘV, Jednací řád ŘV.

  • Dokumenty

13. on-line jednání Řídícího výboru dne 16. 11. 2022

Zápis 

12. závěrečné jednání Řídícího výboru dne 22. 9. 2022

Zápis 

11. jednání Řídícího výboru dne 16. 6. 2022

Zápis 

10. on-line jednání Řídícího výboru dne 14. 12. 2021

Zápis 

9. on-line jednání Řidícího výboru dne 23. 9. 2021

Zápis

8. on-line jednání Řídícího výboru dne 10. 6. 2021

Zápis

7. on-line jednání Řídícího výboru dne 25. 2. 2021

Zápis

6. jednání Řídícího výboru dne 10. 12. 2020

Zápis

5. jednání per-rollam Řídícího výboru dne 15. 5. 2020

PL

4. jednání per-rollam Řídícího výboru dne 2. 4. 2020

PL

3. jednání Řídícího výboru dne 14. 11. 2019

Zápis

2. jednání Řídícího výboru dne 25. 6. 2018

Zápis

1. jednání Řídícího výboru dne 11. 12. 2018

Zápis

 

Partneři
Publicita