MAS Krušné hory, o.p.s.
Menu
MAS Krušné hory, o.p.s.

Vítejte na našich nových webových stránkách!

MAP III rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov

 

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023102

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023102

Projekt podporuje spolupráci škol, zřizovatelů, ředitelů, pedagogických pracovníků, rodičů, pracovníků v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a mládeže a dalších tak, aby byly rozvíjeny klíčové kompetence, gramotnosti a byl podpořen úspěch každého žáka.
Projekt MAP III navazuje na předchozí dva projekty MAP I, MAP II.

Partneři
Publicita