MAS Krušné hory, o.p.s.
Menu
MAS Krušné hory, o.p.s.

MAP III rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov

 

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023102

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023102

Projekt podporuje spolupráci škol, zřizovatelů, ředitelů, pedagogických pracovníků, rodičů, pracovníků v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a mládeže a dalších tak, aby byly rozvíjeny klíčové kompetence, gramotnosti a byl podpořen úspěch každého žáka.
Projekt MAP III navazuje na předchozí dva projekty MAP I, MAP II.

Naše projekty

Kalendář

Krušnohorské výletní noviny

Naše noviny obdržely za rok 2023 opět 1. místo na 23. společném veletrhu měst, obcí, mikroregionů a informačních center ČR, jehož součástí je soutěžní přehlídka turisticko propagačních materiálů Turistpropag v Lysé nad Labem.

Děkujeme našim čtenářům a odborné porotě za přízeň.noviny

 

Letní vydání Výletních novin 2024 

noviny

 

 

 

 

 

S naším partnerem - DA Krušnohoří vám přinášíme pozvánku do Krušných hor

 

 

 

Partneři
Publicita