MAS Krušné hory, o.p.s.
Menu
MAS Krušné hory, o.p.s.

Pracovní skupiny

V projektu MAP III rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov pokračují stejné pracovní skupiny, které se osvědčily v předchozím čtyřletém projektu MAP II. Jedná se o 5 pracovních skupin.
Obsahem práce pracovních skupin je výměna zkušeností a odborných znalostí v tématech dle svého zaměření, plánování aktivit spolupráce a aktivit škol v daných oblastech zaměření. Dále pracovní skupiny projednávají podklady a dokumenty v rámci realizace podaktivity A 1.8 Místní akční plánování (MAP) a podílejí se na evaluaci procesu MAP.
Pracovní skupiny se scházejí minimálně 4x ročně, ať již samostatně nebo společně (setkání všech skupin najednou).

  1. Pracovní skupina financování 

Setkání PS financování

  1. Pracovní skupina čtenářská gramotnost

Setkání PS čtenářská gramotnost

  1. Pracovní skupina matematická gramotnost 

Setkání PS matematická gramotnost

  1. Pracovní skupina pro rovné příležitosti 

Setkání PS pro rovné příležitosti

Zájemci o členství v pracovních skupinách se mohou hlásit na e-mail: vrchoticka@mas-krusnehory.cz

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114

Naše projekty

Kalendář

Krušnohorské výletní noviny

Naše noviny obdržely za rok 2023 opět 1. místo na 23. společném veletrhu měst, obcí, mikroregionů a informačních center ČR, jehož součástí je soutěžní přehlídka turisticko propagačních materiálů Turistpropag v Lysé nad Labem.

Děkujeme našim čtenářům a odborné porotě za přízeň.noviny

 

Letní vydání Výletních novin 2024 

noviny

 

 

 

 

 

S naším partnerem - DA Krušnohoří vám přinášíme pozvánku do Krušných hor

 

 

 

Partneři
Publicita