MAS Krušné hory, o.p.s.
Menu
MAS Krušné hory, o.p.s.

Vítejte na našich nových webových stránkách!

Pracovní skupiny

V projektu MAP III rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov pokračují stejné pracovní skupiny, které se osvědčily v předchozím čtyřletém projektu MAP II. Jedná se o 5 pracovních skupin.
Obsahem práce pracovních skupin je výměna zkušeností a odborných znalostí v tématech dle svého zaměření, plánování aktivit spolupráce a aktivit škol v daných oblastech zaměření. Dále pracovní skupiny projednávají podklady a dokumenty v rámci realizace podaktivity A 1.8 Místní akční plánování (MAP) a podílejí se na evaluaci procesu MAP.
Pracovní skupiny se scházejí minimálně 4x ročně, ať již samostatně nebo společně (setkání všech skupin najednou).

  1. Pracovní skupina financování 

Setkání PS financování

  1. Pracovní skupina čtenářská gramotnost

Setkání PS čtenářská gramotnost

  1. Pracovní skupina matematická gramotnost 

Setkání PS matematická gramotnost

  1. Pracovní skupina pro rovné příležitosti 

Setkání PS pro rovné příležitosti

Zájemci o členství v pracovních skupinách se mohou hlásit na e-mail: vrchoticka@mas-krusnehory.cz

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114

Partneři
Publicita