MAS Krušné hory, o.p.s.
Menu
MAS Krušné hory, o.p.s.

Vítejte na našich nových webových stránkách!

Řídící výbor

Místního akčního plánu III rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména analytickou část, Strategický rámec MAP, Akční plány vzdělávání, průběžnou a závěrečnou evaluaci.

Na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut ŘV, Jednací řád ŘV.

5. závěrečné jednání Řídícího výboru dne 23. 11. 2023 v DK Ostrov

Zápis 

4. on-line jednání Řídícího výboru dne 20. 7. 2023

Zápis 

3. jednání Řídícího výboru dne 23. 3. 2023 v DK Ostrov

Zápis

2. on-line jednání Řídícího výboru dne 17. 1. 2023

Zápis 

1. jednání Řídícího výboru dne 14. 12. 2023 v DK Ostrov

Zápis

 

 

 

 

Partneři
Publicita