MAS Krušné hory, o.p.s.
Menu
MAS Krušné hory, o.p.s.

Vítejte na našich nových webových stránkách!

Pracovní skupiny

Cílů projektu bude dosaženo realizováním následujících 6 klíčových aktivit a 4 podaktivit:

 1. Aktivita 0 - Příprava
 2. Aktivita 1 - Akční plánování
 3. Podaktivita A) Rozvoj partnerství
 4. Podaktivita B) Dohoda o prioritách
 5. Podaktivita C) Akční plánování
 6. Podaktivita D) Budování znalostních kapacit
 7. Aktivita 2 - Realizace plánu
 8. Aktivita 3 - Evaluace
 9. Aktivita 4 - Řízení MAP
 10. Aktivita 5 - Řízení projektu

Jednání na Městském úřadě Ostrov:

 • Dne 1. 6. 2016           Zápis
 • Dne 6.6. 2016            Zápis
 • Dne 31. 7. 2017         Zápis
 • Dne 14. 8. 2017         Zápis
 • Dne 21. 8. 2017         Zápis
 • Dne 28. 8. 2017         Zápis
 • Dne 16. 10. 2017       Zápis
 • Dne 30. 10. 2017       Zápis 
 • Dne 27. 11. 2017       Zápis

Jednání Kulatého stolu:

Jednání realizačního týmu:

 • Dne 5. 12. 2016           Zápis

Jednání pracovní skupiny č. 8 Prevence školního neúspěchu:

 • Dne 5.9. 2017              Zápis
 • Dne 13. 9. 2017           Zápis
 • Dne 11. 10. 2017        Zápis 
 • Dne 18. 10. 2017        Zápis 
 • Dne 1. 11. 2017          Zápis
 • Dne 31. 11. 2017        Zápis

Jednání pracovní skupiny pro inkluzivní vzdělávání:

 • Dne 18. 10. 2017        Zápis

Den jazyků 2017Den jazyků 2017

 

Naše projekty

Krušnohorské výletní noviny

Naše noviny obdržely za rok 2023 opět 1. místo na 23. společném veletrhu měst, obcí, mikroregionů a informačních center ČR, jehož součástí je soutěžní přehlídka turisticko propagačních materiálů Turistpropag v Lysé nad Labem.

Děkujeme našim čtenářům a odborné porotě za přízeň.noviny

 

 

ZIMNÍ VYDÁNÍ ROKU 2023

Zimní vydání 2023

 

S naším partnerem - DA Krušnohoří vám přinášíme pozvánku do Krušných hor

 

 

 

Partneři
Publicita