MAS Krušné hory, o.p.s.
Menu
MAS Krušné hory, o.p.s.

Realizační tým

Realizační tým (RT) má odpovědnost za realizaci projektu. Je rozdělen na 2 hlavní skupiny (administrativní tým a odborný tým), jejichž fungování řídí hlavní manažer projektu. Administrativní tým zodpovídá za dodržování podmínek daných výzvou, žádostí a Právním aktem, koordinaci a provozní část projektu, plánování aktivit, povinnou publicitu apod. Dále zabezpečuje činnost Řídícího výboru a Pracovních skupin. Odborný tým má na starost plánování a plnění stanovených aktivit projektu a práci s cílovými skupinami.

Složení užšího realizačního týmu:

Hlavní manažer projektu
Ing. Jana Urbánková | mobil: +420 608 717 158

Projektový a finanční manažer projektu
Ing. Zuzana Žitná | mobil: +420 774 724 456

Koordinátor odborných organizací, inkluzivního vzdělávání a správy školského portálu
Mgr. Lucie Mildorfová

Koordinátor partnerství 
Alena Semotamová | mobil: +420 730 145 684
Ing., Bc. Eva Urbánková 

Metodik - zpracovatel strategie MAP
Ing. Alexandra Fürbachová

Metodik - oponent strategie MAP
Ing. Lenka Maxová

Administrátor školského portálu
Tomáš Peroutka 

Naše projekty

Kalendář

Krušnohorské výletní noviny

Naše noviny obdržely za rok 2023 opět 1. místo na 23. společném veletrhu měst, obcí, mikroregionů a informačních center ČR, jehož součástí je soutěžní přehlídka turisticko propagačních materiálů Turistpropag v Lysé nad Labem.

Děkujeme našim čtenářům a odborné porotě za přízeň.noviny

 

Letní vydání Výletních novin 2024 

noviny

 

 

 

 

 

S naším partnerem - DA Krušnohoří vám přinášíme pozvánku do Krušných hor

 

 

 

Partneři
Publicita