MAS Krušné hory, o.p.s.
Menu
MAS Krušné hory, o.p.s.

Vítejte na našich nových webových stránkách!

IROP

Informace o vyhlášení výzev

MAS Krušné hory vyhlašuje výzvy k předkládání Projektových záměrů:

DOPRAVA 

VZDĚLÁVÁNÍ 

KULTURA - výzva se připravuje

HASIČI - výzva se připravuje

CESTOVNÍ RUCH - výzva se připravuje

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - výzva se připravuje

 

Obecné informace k výzvám

Strategie rozvoje MAS Krušné hory, na jejíž naplňování má MAS vyčleněné dotační prostředky, bude realizována mj. prostřednictvím tzv. Programových rámců, ve kterých budou vyhlašovány Výzvy MAS k předkládání nejprve Projektových záměrů na MAS a následně Žádostí o dotace na konkrétní projekty v systému MS21+.

Konkrétní rozdělení alokace proběhlo na základě připravenosti projektů v území (viz Obecné informace).

S ohledem na povinnost vyčerpar do r. 2025 přes 12 mil. Kč v projektech a do konce r. 2026 vyčerpat dalších cca 36,7 mil. Kč, budou prioritně podpořeny projekty ve vysokém stavu připravenosti či zahájené.
Zájmem celé MAS podpořit primárně řádně připravené projekty žadatelů.

Obecné informace o IROP 21+ na MAS Krušné hory najdete zde

 

Důležité dokumenty:

Harmonogram výzev IROP MAS Krušné hory  

Přehled nadřazených výzev ŘO IROP s funkčními odkazy na jejich webové stránky

Směrnice pro realizaci programového rámce OP IROP: Transparentnost hodnocení a výběru projektových záměrů, zamezení střetu zájmů  

 

O MAS

Krušnohorské výletní noviny

Naše noviny obdržely za rok 2023 opět 1. místo na 23. společném veletrhu měst, obcí, mikroregionů a informačních center ČR, jehož součástí je soutěžní přehlídka turisticko propagačních materiálů Turistpropag v Lysé nad Labem.

Děkujeme našim čtenářům a odborné porotě za přízeň.noviny

 

 

ZIMNÍ VYDÁNÍ ROKU 2023

Zimní vydání 2023

 

S naším partnerem - DA Krušnohoří vám přinášíme pozvánku do Krušných hor

 

 

 

Partneři
Publicita