MAS Krušné hory, o.p.s.
Menu
MAS Krušné hory, o.p.s.

Vítejte na našich nových webových stránkách!

MAP rozvoje vzdělávání v území obce s rozšířenou působností Ostrov

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000018

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ OSTROV. REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000018
 

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb s cílem systémového zlepšení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu rozvoji vzdělávání.

Naše projekty

Krušnohorské výletní noviny

Naše noviny obdržely za rok 2023 opět 1. místo na 23. společném veletrhu měst, obcí, mikroregionů a informačních center ČR, jehož součástí je soutěžní přehlídka turisticko propagačních materiálů Turistpropag v Lysé nad Labem.

Děkujeme našim čtenářům a odborné porotě za přízeň.noviny

 

 

ZIMNÍ VYDÁNÍ ROKU 2023

Zimní vydání 2023

 

S naším partnerem - DA Krušnohoří vám přinášíme pozvánku do Krušných hor

 

 

 

Partneři
Publicita