MAS Krušné hory, o.p.s.
Menu
MAS Krušné hory, o.p.s.

Partneři

Partnerství obcí, fyzických a právnických osob  s naší organizací zajišťuje jeden ze základních principů metody komunitně vedeného místního rozvoje v území MAS.

Partnerem se může stát právnická, fyzická osoba i fyzická osoba podnikající, která má sídlo, trvalé bydliště nebo prokazatelně místně působí v území MAS Krušné hory.

Zájmová skupina - Veřejná správa

 1. Obec Božičany zastoupená p. Milošem Kamešem
 2. Obec Dalovice zastoupená p. Josefem Cikaníkem
 3. Obec Děpoltovice zastoupená p. Štěpánkou Luxíkovou
 4. Město Horní Blatná zastoupená p. Robertem Petrem
 5. Obec Kyselka zastoupená p. Alešem Labíkem
 6. Obec Merklín zastoupená p. Ing. Zdeňkem Gerátem
 7. Obec Otovice zastoupená pí. Stefanou Švecovou
 8. Obec Sadov zastoupená p. Ladislavem Ludvíkem
 9. Obec Velichov zastoupená pí. Ing. Markétou Sinkulovou Moravcovou
 10. Město Jáchymov zastoupené pí. Baranek Ladou Lapinovou
 11. Obec Smolné Pece zastoupená pí. Rostislavem Andělem
 12. Obec Vojkovice zastoupená p. Lubošem Garajem
 13. Obec Nové Hamry zastoupená pí. Bc. Evou Machkovou
 14. Město Hroznětín zastoupené p. Martinem Malečkem
 15. Město Nová Role zastoupené panem Mgr. Lubošem Pastorem
 16. Město Ostrov zastoupené p. Lukášem Lerchem
 17. Obec Pernink zastoupená panem Ing. Ladislavem Vetešníkem
 18. Obec Šemnice zastoupená p. Bc. Josefem Fialou
 19. Obec Stráž nad Ohří zastoupená pí. Ing. Janou Vikovou
 20. Město Boží Dar zastoupená p. Ing. Janem Horníkem
 21. Obec Hájek zastoupená p. Ing. Vítem Hromádko
 22. Destinační agentura Krušnohoří, z. s. zastoupená p. Štěpánem Javůrkem
 23. Obec Černava zastoupená pí. Zuzanou Černou

Zájmová skupina - Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity

 1. NEMOCNICE OSTROV S.R.O. zastoupená p. Ing. Jožou Lokajíčkem
 2. Oblastní charita Ostrov zastoupená p. Mgr. Tomášem Fexou
 3. OSTROV ZDRAVÍ, o.p.s. zastoupený p. Ing. Jožou Lokajíčkem
 4. Sbor dobrovolných hasičů Horní Blatná, z. s.  zastoupený pí. Radkou Lehnertovou
 5. Římskokatolická farnost Ostrov zastoupená p. Dedekem Krzysztofem
 6. LaNova Colsunting, s.r.o. zastoupená paní Lenou Pintnerovou
 7. Mgr. Luboš Pastor zastoupený paní Miladou Pastorovou
 8. Náhradním rodinám, o.p.s. zastoupená paní Mgr. et Mgr.Šárkou Bystroňovou
 9. StoryHunters, s.r.o. zastoupená Lucií Nemešovou

Zájmová skupina - Udržitelný venkov: podnikání, cestovní ruch, zemědělství a životní prostředí

 1. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. zastoupené p. Ing. Antonínem Jáglem
 2. SKIAREÁL Klínovec s.r.o. zastoupený p. Martinem Kokym
 3. Hubert Plomer, OSVČ,  zastoupený p. Hubertem Plomerem
 4. Ing. Jiří Kubernát, OSVČ zastoupený p. Ing. Jiřím Kubernátem
 5. Odeřský statek, a. s. zastoupený p. Karlem Šilhánem 
 6. Jan Engliš, OSVČ zastoupený p. Janem Englišem
 7. Statek Bor ZEOS, spol. s r. o. zastoupený Ing. et Ing. Zdeňkem Matějů 
 8. Sdružení obyvatel a uživatelů území Ruprechtova a Velkého rybníka zastoupené p. Zdeňkem Mrázkem
 9. DCH Bohemia Trade a.s. zastoupený p. Ing. Dušanem Michálkem
 10. Kateřina Vraná zastoupená p. Petrou Vranou 
 11. Ing. Alice Dvořáková zastoupená Ing. Alicí Dvořákovou
 12. Ing. Jan Kubernát, OSVČ
 13. Hotel Sherwood, s.r.o., zstoupen panem Vladimírem Matouškem
 14. Petra Vraná, OSVČ
 15. Jakub Bašta, OSVČ zastoupený Ing. Miroslavem Baštou
 16. Lenka Pelikánová, Statek Jakubov zastoupená p. Lenkou Pelikánovou

Přihláška - partner

EU a MMR

O MAS

Kalendář

Krušnohorské výletní noviny

Naše noviny obdržely za rok 2023 opět 1. místo na 23. společném veletrhu měst, obcí, mikroregionů a informačních center ČR, jehož součástí je soutěžní přehlídka turisticko propagačních materiálů Turistpropag v Lysé nad Labem.

Děkujeme našim čtenářům a odborné porotě za přízeň.noviny

 

Letní vydání Výletních novin 2024 

noviny

 

 

 

 

 

S naším partnerem - DA Krušnohoří vám přinášíme pozvánku do Krušných hor

 

 

 

Partneři
Publicita