MAS Krušné hory, o.p.s.
Menu
MAS Krušné hory, o.p.s.

Vítejte na našich nových webových stránkách!

Program ŽIVOT V OBCÍCH

Program Život v obcích v území MAS Krušné hory byl připravován ve spolupráci s partnery MAS Krušné hory, s obcemi a významnými firmami sídlícími na jejím území. Program je cíleným výstupem společného zájmu veřejného sekrotu a soukromého sekrotu na zlepšování podmínek života v našem regionu. Program reflektuje na potřeby a zjištěné problémy v území MAS, které byly identifikovány v rámci zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. logo žkwww.kr-karlovarsky.cz, www.zivykraj.cz

Cílem programu je finančně podpořit, zkvalitnit a obohatit nabídku kulturních, sportovních, společenských a vzdělávacích akcí pořádaných v obcích na jejím území. Chtěli bychom podpořit mládež ve své aktivitě a zároveň zvýšit její zájem o dění v jejich obci a sounáležitost s územím.

Program Podpory života v obcích podořil finančně Karlovarký kraj a MAS Krušné hory.

Děkujeme Karlovarskému kraji za podporu a věříme, že finanční prostředeky budou vynaloženy smysluplně a cíleně na pořádání kvalitních akcí pro širokou veřejnost.

Jaké akce byly a budou podpořeny se dozvíte na našem webu v sekci podpořené projekty a v aktualitách.

 

 

Dotační programy

Krušnohorské výletní noviny

Naše noviny obdržely za rok 2023 opět 1. místo na 23. společném veletrhu měst, obcí, mikroregionů a informačních center ČR, jehož součástí je soutěžní přehlídka turisticko propagačních materiálů Turistpropag v Lysé nad Labem.

Děkujeme našim čtenářům a odborné porotě za přízeň.noviny

 

 

ZIMNÍ VYDÁNÍ ROKU 2023

Zimní vydání 2023

 

S naším partnerem - DA Krušnohoří vám přinášíme pozvánku do Krušných hor

 

 

 

Partneři
Publicita